Neziskovky pozor!

15.06.2018 21:42

Ministryně financí  Alena Schillerová (ANO) dne 5. srpna v ČT občanům ČR sdělila, že hodlá na výdajích pro neziskové organizace ušetřit 3 miliardy korun v příštích rozpočtech. Tomuto výroku předcházela několikatýdenní příprava, kdy se v různých debatách různí diskutující předháněli v tom, aby prokázali jak zbytečné a škodlivé neziskovky jsou.

Dovolte mi, abych se k tomuto kroku stručně a jasně vyjádřil. Od chvíle, kdy neziskové organizace vznikly, jsem jejich výrazným podporovatelem. Vůbec si bez tohoto sektoru nedovedu představit sociální oblast, která např. v mém regionu na neziskovém sektoru stojí. Práce Armády Spásy, Charity, Pontisu a dalších služeb je nenahraditelná a podpora z veřejných zdrojů přináší několikanásobný efekt, který bychom jako úřad nikdy nedokázali přinést.

Stejně tak péče o mládež a náplň volného času sportovními a dalšími aktivitami a práce všech organizací, které pracují s dětmi a mládeží dobrovolně a ve volném čase s malou podporou z veřejných zdrojů je nenahraditelná.

Nemohu vyloučit, že se najde nezisková organizace, která financemi plýtvá. Ale pak je třeba individuálního posouzení a rozhodnutí o dalším postupu. Tak to přesně děláme po přidělení dotací a grantů z rozpočtu města pro tyto organizace. A při dotacích, které dostávají neziskovky v objemu několika milionů ročně, se objevuje při vyúčtování minimum chyb a problémů.

Za snahami ministerstva stojí samozřejmě snaha najít finanční prostředky na splnění vládních slibů (nebo alespoň nějaké části), které jsme slyšeli v uplynulých měsících a které v součtu činí stovky miliard korun. Jasně se ale ohrazuji proti tomu, aby vládní sliby platily neziskovky. A v kuloárech se již objevují informace, že další zdrojem financování vládních slibů budou obce, které jsou nejlépe hospodařící složkou v oblasti veřejných financí. Měli bychom se připravit na jejich obranu.