Otevřený dopis od Tomáše Motýla

09.10.2018 09:48

S laskavým svolením Tomáše Motýla, sbormistra Šumperského dětského sboru ve výslužbě, si dovoluji se s Vámi podělit o jeho osobní dopis. Děkuji Ti Tomáši za tak krásná a povzbudivá slova. 

Milý pane Zdeňku,

v posledních letech o Tobě slýchám i čítám bezpočet ošklivých a lživých věcí. Každou chvíli něco přijde, a když Tě hned nezavřou, objeví se zase něco nového, že snad to přece jednou musí vyjít! Jistě by mi takové zprávy vrtaly hlavou, kdybychom se neznali již bezmála třicet let. Lidé, kteří mají tolik práce se sestavováním lží, patrně vědí, proč tak činí. Vědí také, že soustavné nepravdy a osočení zanechávají své stopy. Taková sdělení veřejnost zajímají, dobře se šíří i pamatují.

Strávili jsme spolu stovky hodin hovorů o věcech vezdejších a nikdy jsem nepostřehl skulinku, jíž by se mihla nějaká temná stránka Tvé mysli. To mi dává dobrý důvod vystoupit z mlčení a tento dopis psát. Vím, že nejsem sám, kdo o Tobě nepochybuje, ale také vím, s jakou nechutí se člověk odhodlává reagovat na špinavosti. Proto je ve veřejném prostoru tak málo zastání těch, kteří špiněni jsou.

Chci však především říci něco důležitějšího. Dlouhá léta jsi byl iniciátorem nepřeberné řady dobrých počinů, které naše město obohatily a zkrášlily. Dokázal jsi najít řešení zamotaných problémů, které lidem otravovaly život, nebo hrozilo, že se tak brzy stane. K jejich výčtu zde není dost místa, jsou však patrné všude kolem nás. Získal jsi důvěru velikého množství čestných, slušných a schopných lidí, kteří Ti stáli po boku a přikládali ruku k dílu. Rád bych za to všechno ze srdce poděkoval Tobě i jim a řekl vám všem, že uplynulá léta mě v tomto směru naplňovala potěšením a hrdostí.

 Vím, že stejně úctyhodnou práci budeš i nadále konat v Senátu. Nepatříš k politikům, kteří se denně staví před objektivy kamer. Přesto mám Tvé dosavadní působení i na tomto poli ve veliké vážnosti a přeji, aby čestní, slušní a schopní lidé svým hlasem Tvou kandidaturu podpořili.

Tomáš Motýl, sbormistr Šumperského dětského sboru ve výslužbě.